Rekonštrukcia chodníkov na Novej ulici

Mesto začalo v týchto dňoch stavebnú úpravu chodníka na Novej ulici od č. d. 2 po č. 8 (po križovatku s ul. 1. mája). Okrem chodníka pre peších sa zriadia aj parkovacie miesta pred každým domom v rámci trávnikov (podľa priestorových možností). Následne sa vybuduje nový chodník s parkovacími miestami aj pred domami č. d. 1 – 9 (druhá strana ulice). Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

Po ukončení prác na tejto ulici sa stavebné práce presunú na úpravu chodníka na Hviezdoslavovej ulici – v úseku od križovatky s Novou ulicou po č. d. 63. Tento chodník bol minulý rok rozkopaný z dôvodu výstavby nového vodovodu a výmeny elektrickej siete a výstavby novej optickej siete.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X