Slovensko – poľské hospodárske fórum – 26. september v Poprade

Stitched Panorama

Združenie Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku pripravuje pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Varšave už 17. ročník Slovensko – poľského hospodárskeho fóra. V stredu 26. septembra 2018 sa v kongresovej sále Aquacity Poprad stretnú odborníci i široká verejnosť, aby diskutovali o nasledovných témach cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce:

1./ Poľsko – slovenská hospodárska spolupráca: „čo čísla nepovedia“

2./ Cezhraničná doprava a „cyklodoprava“ na slovensko – poľskom pohraničí

3./ Smart Cities – inteligentné riešenia pre mestá a regióny

4./ Cestovný ruch na slovensko – poľskom cezhraničnom území

5./ Príprava nového programového obdobia cezhraničnej spolupráce na roky 2021 – 2027.

Združenie Euroregión Tatry každoročne organizuje Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktorého cieľom je podpora rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom. Zúčastneným subjektom, zástupcom orgánov štátnej správy a samosprávy, podnikateľom a odbornej verejnosti z oboch strán hranice sa prihovoria ekonomickí diplomati z oboch veľvyslanectiev, zástupcovia samospráv, obchodných komôr a podnikateľov. Účastníkov čaká mnoho odborných tém, stretnutí, možnosť výmeny skúseností, nadväzovanie nových kontaktov, partnerstiev a pod.

Hlavní partneri podujatia sú Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave. Partneri tohto podujatia sú Mesto Poprad, Inovačné partnerské centrum Prešov, EZO.sk s. r. o., Slovensko – poľská obchodná komora Ţilina, Poľsko – slovenská priemyselno – obchodná komora Krakow, EZÚS TATRY s. r. o. so sídlom v Nowom Targu.

Program tohto podujatia je v prílohe tohto článku.

Názov prílohy Odkaz
Pozvánka Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X