Výstavba Denného centra v Strážkach

Mesto pripravuje výstavbu Denného centra v Strážkach ako súčasť novopripravovaného Centra sociálnych služieb v Spišskej Belej – v Strážkach (ako jeho elokované pracovisko). Denné centrum sa bude nachádzať v lokalite pri potoku Čierna voda smerom ku kaštieľu Strážky v rámci plánovanej zóny občianskej vybavenosti, ktorá už bola skôr prezentovaná (teda vedľa nového detského ihriska). Na výstavbu tohto denného centra mesto získalo 180 tis. EUR  zo štátneho rozpočtu (ako regionálny príspevok) z akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Kežmarok. Stavebné práce by sa mali začať ešte v septembri 2018. Uvedená budova bude prioritne slúžiť pre potreby denného centra, teda najmä službu určenú pre seniorov. Ale toto nové centrum sa bude využívať aj pre potreby mesta a ostatných obyvateľov, keďže v tomto centre bude väčšia spoločenská miestnosť (sála) s kapacitou pre cca 100 ľudí (takže aj pre iné spoločenské akcie, či stretnutia alebo ako volebné miestnosť). Okrem spoločenskej miestnosti, ktorá bude o výmere 125 m2, uvedené centrum bude obsahovať aj dve kancelárie, toalety a kuchynku so skladovými priestormi. Uvedená budova bude prízemná o rozmeroch 21 x 11,4 m.

Projektantom tohto centra je projekčná spoločnosť  OSA & partners s.r.o., Poprad. V prílohe je zobrazená štúdia riešenie toho denného centra.

Názov prílohy Odkaz
C celková koordinačná situácia Stiahnuť
N.02 pôdorys 1.NP Stiahnuť
N.06 pohľady Stiahnuť
TECHNICKA SPRAVA_DENNE CENTRUM Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X