Nové oplotenie školského areálu ZŠ J. M. Petzvala

Pred začiatkom nového školského roka Základná škola J. M. Petzvala v spolupráci s mestom vymenila oplotenie pred areálom školy z Moskovskej ulice. Na viacerých miestach poškodené oplotenie sa nahradilo novým oplotením, ktoré zakúpila škola zo svojho rozpočtu. Jeho montáž však zabezpečilo mesto prostredníctvom nezamestnaných ľudí pracujúcich v rámci mestských verejnoprospešných služieb.  Okrem toho mesto pred základnou školou vymenilo starú dlažbu na parkovisku a vybudovalo nový chodník od hlavnej školskej brány smerom na Kúpeľnú ulicu (popri telocvični), čo by malo zvýšiť bezpečnosť žiakov tejto školy.

 

Môže Vás zaujímať...