Čo sa kope v centre mesta (okolo mestského úradu) ?

dig

Východoslovenská distribučná a.s. Košice (VSD a.s.) realizuje rekonštrukciu NN siete v centre mesta. Dôvodom je nedostatočná kapacita súčasného podzemného káblového vedenia a zároveň potreba zokruhovania energetickej siete v záujme predchádzania poruchám a zabezpečenia plynulej dodávky elektrickej energie. Zároveň sa v jednom úseku pod katolíckym kostolom ruší vzdušné elektrické vedenie (jeho posledné stĺpy) a prekladá sa do zeme.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X