hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 202

Detské ihrisko v Strážkach už môže využívať široká verejnosť

Montáž nového detského ihriska v mestskej časti Strážky bola ukončená. Nové ihrisko vyrástlo v rámci novej občianskej vybavenosti v Strážkach medzi kaštieľom, riekou Poprad, novovybudovanou cyklotrasou a potokom Čierna voda. V rámci tejto vybavenosti okrem už vybudovanej cyklotrasy a tohto detského ihriska je v budúcnosti plánované viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou a tiež spoločenský dom so spoločenskou sálou.

Uvedené detské ihrisko realizovalo samo mesto (prostredníctvom nezamestnaných z verejnoprospešných služieb) v spolupráci s Mestským podnikom Spišská Belá s.r.o., ktorý vybudoval nový chodník okolo územia učeného pre toto ihrisko, ako aj pre ďalšie možné aktivity do budúcna (napr. možnosť v budúcnosti umiestniť workoutové ihrisko, či rozšíriť detské ihrisko o nové prvky). V rámci tejto výstavby Mestský podnik navozil pomerne veľké množstvo zeminy na vyrovnanie (zdvihnutie) terénu medzi novým cyklochodníkom a chodníkom a celá plocha ihriska sa postupne zatrávňuje. Popri tomto ihrisku a cyklochodníku boli vysadené nové stromy (javory), rovnako ako popri potoku Čierna voda.  Okrem toho sa k  ihrisku ešte plánujú v priebehu jedného mesiaca osadiť prístrešky (odpočívadlá), lavičky, odpadkové koše a tiež stojany na bicykle.

Na výstavbu tohto ihriska mesto získalo finančnú podporu 6000 EUR od Nadácie COOP Jednota aj vďaka hlasovaniu obyvateľov nášho mesta, ktorí hlasovali v spišsko-belianskej prevádzke COOP Jednota (na obchodnom dome). Ďalšie potrebné financie doložilo mesto zo svojho rozpočtu a časť financií určite ušetrilo vďaka tomu, že montáž detského ihriska (niektorých prvkov vrátane dopadových plôch), ako aj ostatné terénne práce realizovali nezamestnaní ľudia pracujúci v rámci verejnoprospešných služieb mesta.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu