Pravidlá používania cyklochodníka v Kaštieli Strážky

Cyklochodník v Strážkach v úseku cca takmer 500 m prechádza cez anglický park kaštieľa Strážky, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Tento park je majetkom štátu a spravuje ho SNG. Preto pri jej užívaní je nutné rešpektovať nižšie uvedené pravidlá. K najdôležitejším patrí prevádzková doba parku kaštieľa, ktorý je otvorený v čase, ktorý si určila správa kaštieľa (SNG). Tento prevádzkový čas musia rešpektovať všetci návštevníci parku (kaštieľa), a teda aj cyklisti prechádzajúci po cyklotrase cez park. Podľa vyjadrenie správcu kaštieľa je takto určený čas nevyhnutný z bezpečnosti a ochrany kaštieľa a jeho majetku. Nateraz je to tak, a či sa tento čas v budúcností zmení, ukážu najbližšie mesiace prevádzkovania tejto cyklotrasy a správania sa samotných cyklistov.

Pokiaľ ide o cyklochodník z Tatranskej Kotliny po Kardolínu (v smere na Ždiar), tak termín ukončenia stavebných práce bol posunutý na 15.9.2018 (termín ukončenia podľa zmluvy je až do 6.11.2018). Zdržanie jeho skoršieho dokončenia spôsobilo počasie, problémy s podložením, problémy s osadením 2 mostov.

Pravidlá používania cyklochodníka v parku kaštieľa Strážky:

  1. Cyklochodník je v tomto úseku určený tak pre cyklistov ako aj chodcov, preto sú cyklisti povinní jazdiť veľmi opatrne a bezpečne a svojou jazdou neohrozovať chodcov.
  2. Cyklochodník je prístupný verejnosti každý deň v nasledovnom čase :

od 7.00 – do 21.00 hod. v období od 1. apríla do 31. októbra

od 7.00 – do 17.00 hod. v období od 1. novembra do 31. marca

Mimo uvedeného času sa park kaštieľa uzamyká a je strážený voľne sa pohybujúcim psom.

  1. V parku kaštieľa je zakázané:
  • stanovať alebo bivakovať
  • vyhadzovať odpadky mimo určených nádob
  • správať sa hlučne alebo neprimerane danému miestu
  • ohrozovať jazdou na bicykli ostatných návštevníkov parku
  1. Cyklisti sú povinní dodržiavať aj prípadné ďalšie pokyny správcu kaštieľa alebo správcu cyklochodníka.

Tieto pravidlá budú zverejnené aj na veľkých informačných tabuliach pred vstupom do parku kaštieľa z oboch strán.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X