Autor článku Štefan Bieľak

Nový hasičský areál v mestskej časti Strážky

Mesto Spišská Belá v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z DHZ Spišská Belá a za pomoci aj členom nového Streleckého spolku v Strážkach zmodernizovali areál futbalového…

Strelecký klub Strážky – podporte ho !

  STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY so sídlom Ladislava Medňanského 1067/40,059 01 Spišská Belá, IČO: 51472503, e-mail: skstrazky@gmail.com tel: +421 950 865…

Projekt na podporu opatrovateľskej služby

Mesto Spišská Belá pripravilo a podalo projekt v rámci výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s cieľom získania finančných…
Menu
Oznámenia
X