Svätohubertská slávnosť v Tatranskej Kotline pri kaplnke sv. Huberta

Mestský poľovnícky spolok Poľana v Spišskej Belej v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou v Spišskej Belej a Mestom Spišská Belá pripravili už tradičnú Svätohubertskú slávnosť, ktorá sa uskutočnila v sobotu 1. septembra 2018. Dopoludnia sa konala Svätohubertská svätá omša pri kaplnke sv. Huberta v Tatranskej Kotline, ktorú slúžil Jakub Grich, správca spišskobelianskej farnosti.  Po jej skončení prebehlo pasovanie úspešného lovca jeleňa – poľovníka Ľudovíta Ofčáka podľa starej poľovníckej tradície. Následne sa väčšina prítomných premiestnila v sprievode po starej kotlinskej ceste na poľovnícku chatu Poľana (na Fľaku), kde už na nich čakal výborný poľovnícky guláš z diviny a výborná atmosféra, o ktorú sa počas slnečného popoludnia starala belianska ľudová hudba Podtatranec.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X