Dotácia na kamerový systém vo výške 10 tis. EUR

Mestu Spišská Belá bude poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na projekt „Mestský kamerový systém v Spišskej Belej“, v rámci ktorého je naplánované obstarať 3 špeciálne kamery s funkciou čítania evidenčných čísel vozidiel. Tieto kamery majú byť osadené na vstupných komunikáciách do mesta z troch rôznych strán. Mesto žiadalo o poskytnutie dotácie vo výške 12 000 EUR v rámci výzvy na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2018, pričom bola schválená dotácia vo výške 10 000 EUR.  Povinná výška spolufinancovania z rozpočtu mesta je min. 2500 EUR (20 % z nákladov projektu). Realizáciu projektu predpokladáme až v roku 2019.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X