Strelecký klub Strážky – podporte ho !

 

STRELECKÝ KLUB STRÁŽKY

so sídlom Ladislava Medňanského 1067/40,059 01 Spišská Belá,

IČO: 51472503, e-mail: skstrazky@gmail.com tel: +421 950 865 082

www.skstrazky.sk

Prosba o finančný príspevok na vzduchové pušky a vybavenie prenosnej strelnice.

Strelecký klub Strážky sa na Vás obracia s prosbou o finančný príspevok na vzduchové pušky a vybavenie prenosnej strelnice. Ide o projekt s cieľom venovať sa deťom prostredníctvom streleckého krúžku, ktorý bude prevádzkovaný naším občianskym združením v Strážkach. Keďže sme začínajúci klub potrebujeme finančnú podporu na strelecké vybavenie, ako sú napríklad: vzduchové zbrane, žinenky, terče, lapače brokov, optiky, zabezpečenie ochrany zdravia, zásteny, strelivo atď. Máme zaškolený personál a taktiež členov klubu, ktorí majú odhodlanie venovať sa resp. pracovať s deťmi a mládežou.

Kto by mal možnosť prispieť finančnými prostriedkami na dobrú vec, môže tak urobiť na tomto čísle účtu:

SK5283300000002801414835

Za Vašu prejavenú dôveru, prípadne aj finančnú podporu Vám vopred ĎAKUJE

Výbor SKS

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X