Rekonštrukcia vykurovania v ZŠ M. R. Štefánika ukončená

dav

Mesto Spišská Belá získalo na základe podaného projekt z Environmentálneho fondu SR na zmenu systému vykurovania a zateplenie striech Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 90 tis. EUR.

V rámci tohto projektu sa zrealizovala zmena systému vykurovania 2 objektov Základnej školy M.R. Štefánika v Spišskej Belej (prednej a zadnej budova na ul. Štefánikovej 19). Zároveň sa tiež zateplila strecha 2 objektov ZŠ – telocvične a elokovaného pracoviska fúkanou tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny.

V rámci zmeny systému vykurovania boli zriadené 2 nové samostatné plynové kotolne – jedna pre prednú budovu ZŠ (na poschodí) a jedna pre zadnú budovu ZŠ s telocvičňou (na Štefánikovej 19). Pritom sa zároveň v zadnej budove urobili dva samostatné vykurovacie okruhy – jeden pre telocvičňu a druhý pre ostatné priestory. Nové vykurovanie (radiátory s rozvodmi) sa zrealizovalo v novej prístavbe šatní pre telocvičňu. Tento nový systém vykurovania nahradí súčasnú starú centrálnu kotolňu s teplovodným potrubím, ktoré sú v havarijnom stave a zároveň sú energeticky a ekonomicky maximálne nevyhovujúce.

Hlavným prínosom tohto projektu bude ďalšie zníženie energetickej náročnosti (po zateplení budov v minulom roku), zvýšenie energetickej hospodárnosti uvedených školských budov a najmä výrazné zníženie prevádzkových nákladov školy na spotrebu energie.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X