Športové preteky “Deň na kolesách” na novom Bikeparku

Dňa 12.10.2018 sa v Spišskej Belej v areáli Bike parku s pumptrackovou dráhou pri Belianskom  rybníku  uskutočnilo športové podujatie „DEŇ NA KOLESÁCH“. Amatérske preteky na pumptrackovej dráhe o získanie titulu „Šampión v pumpovaní“ sa uskutočnili v rámci mikroprojektu: „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“, číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0121 financovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko INTERREG V-A 2014-2020. V rámci tohto projektu sa vybudoval aj uvedený bike park.  Vedúcim partnerom tohto projektu je Mesto Spišská Belá (partnerom projektu je naše poľské partnerské mesto Szczawnica).

Uvedené preteky otvoril Štefan Bieľak, primátor mesta spolu s jeho zástupcom Jozefom Kunom a bikerom Martinom Siskom, ktorý bol pri zrode myšlienky vybudovania bike parku v našom meste.  Pred začatím samotných pretekov práve Martin Siska vysvetlil a predviedol všetkým súťažiacim správnu techniku jazdy na pumptrackovej dráhe a ukázal súťažnú trať.

Účastníkmi pretekov boli žiaci oboch základných škôl v našom meste a poďakovanie patrí Základnej škole M.R. Štefánika a Základnej škole J.M. Petzvala za to, že umožnili žiakom účasť na týchto pretekoch a zároveň ich pedagógom za pomoc pri organizácii týchto pretekov.

Pretekov o získanie titulu „Šampióna v pumpovaní“ sa zúčastnilo 87 pretekárov, ktorí súťažili v 3. kategóriách: 4.-5. ročník (chlapci, dievčatá), 6.-7.ročník (chlapci, dievčatá) a 8.-.9.ročník (chlapci, dievčatá).  Všetci pretekári boli obdarovaní malým darčekom (tričko, fľaša na vodu, blikajúce svetielko, reflexný pásik) ako aj diplomom za účasť. Trom najlepším v jednotlivých kategóriách boli odovzdané športové poháre. Titul „Šampióna v pumpovaní“ za hlasného povzbudzovania ostatných pretekárov získali:

Kategória 4.-5.ročník (dievčatá):

 1. Chiara Štefaniaková
 2. Layla Mária Senderáková
 3. Tatiana Dziaková

Kategória 4.-5. ročník (chlapci)

 1. Timotej Sedlák
 2. Hugo Lorenčík
 3. Boris Richter

Kategória 6.-7.ročník (dievčatá)

 1. Tamara Ribovičová
 2. Salome Šolcová
 3. Laura Bachledová

Kategória 6.-7.ročník (chlapci)

 1. Gregor Krempaský
 2. Martin Gallik
 3. Daniel Eliáš

Kategória 8.-9. ročník (dievčatá)

 1. Vivien Jezerčáková
 2. Diana Galliková
 3. Miriam Torbíková

Kategória 8.-9. ročník (chlapci)

 1. Samuel Šimkulák
 2. Erik Gallschneider
 3. Radovan Pješčák

Po úspešných pretekoch všetci zúčastnení ochutnali výborný guľáš. Poďakovanie patrí vedeniu oboch základných škôl a ich pedagógom za pomoc pri organizácii pretekov, rovnako všetkým pretekárom ako aj zamestnancom mesta, ktorí pripravili tieto preteky.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X