EZUS TATRY získal celoeurópske ocenenie Výboru regiónov

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY so sídlom v Nowom Targu získalo európske ocenenie EGTC „Building Europe across borders”, ktorú udeľuje Výbor región pri Európskej komisi v Bruseli pre najlepšie fungujúce európske zoskupenia územnej spolupráce (EZUS alebo EGTC), ktoré môžu byť príkladmi dobrej praxe pre iných.

Ocenenie sme získali najmä za realizáciu spoločného cezrhančného projektu „Historicko –kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier”,  ktorý spojil do spolupráce niekoľko slovenských a poľských miest a obcí. Ide o projekt výstavby cyklotrasy okolo celých Tatier.  Doposiaľ sa realizovala 1. etapa, v súčasnosti končí 2. etapa a pripravuje sa na realizáciu 3. etapa.  EZUS TATRY získal toto ocenenie aj za realizáciu ďalších spoločných cezhraničných projektov a najmä za aktívny prístup v programe cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko 2014-2020. Ocenenie si prevzali zástupcovia EZUS TATRY priamo v Bruseli 7. októbra 2018.  Ocenenie sme získali spomedzi 64 EZUS-ov pôsobiaich v EÚ.

Podľa vyjadrenia predsedu zhromaždenia EZUS TATRY Štefana Bieľaka, bolo nadčasovým rozhodnutím samospráv založiť EZUS ako vyššiu právnu formu spolupráce, ktorý od svojho založenia v roku 2013 potvrdzuje svoj význam v cehraničnej spolupráci.  Členom EZUS TATRY je Zväzok Euroregión TATRY v Nowom Targu a Združenie Euroregión TATRY v Kežmarku, ktorého členom je aj Mesto Spišská Belá, ktoré je tiež zapojené do projektu Cesta okolo Tatier – do 2. a 3. etape. Tak, GRATULUJEME, EZUS TATRY !!!

Viac info:

http://www.euwt-tatry.eu/pl/euwt-tatry-najlepszym-ugrupowani.html

a

www.euwt-tatry.eu

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X