Projekty bez podpory EÚ

Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli pri základnej škole

Názov projektu:              Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli pri základnej škole Poskytovateľ:                   Prešovský samosprávny kraj Zmluva č.:                          928/2020/DPR, Dodatok…

Dobudovanie zázemia k hokejovo-hokejbalovej hale v Spišskej Belej

Názov projektu:              Dobudovanie zázemia k hokejovo-hokejbalovej hale v Spišskej Belej Poskytovateľ:                   Prešovský samosprávny kraj Zmluva č.:                          1794/2021/OPR Druh…

Nabíjacia stanica pre elektromobily Spišská Belá

  Názov projektu:              Nabíjacia stanica pre elektromobily Spišská Belá Poskytovateľ:                   Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Zmluva č.:                          40/2020-2060-4210-0100 Výzva:…