Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 99

Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2023

Názov projektu: „Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2023“

Poskytovateľ:  Fond na podporu umenia

Zmluva č.:  23-514-03050

Výzva:  výzvy č. 8/2023, v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc

Výška dotácie: 1 500 EUR

Termín realizácie:  07/2023-12/2023

 

Popis projektu:

Zámerom projektu bolo rozšírenie existujúceho knižničného fondu Mestskej knižnice v Spišskej Belej. Doplnenie knižničného fondu bolo hlavnou projektovou aktivitou. Výsledky projektu slúžia širokému spektru cieľových skupín a to nielen dospelým čitateľom, seniorom, deťom, mládeži, žiakom a študentom, ale i širokej laickej a odbornej verejnosti nielen z mesta Spišská Belá, ale aj z blízkeho a vzdialenejšieho okolia.

Vďaka podporenému projektu Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2023 sa nám podarilo rozšíriť knižničný fond o 147 nových knižných titulov. V rámci poskytnutej dotácie vo výške  1 500 EUR  sme zakúpili 132 knižných titulov a zo spolufinancovania vo výške 223,99 EUR 15 knižných titulov v tomto zložení: 13 zväzkov náučnej literatúry pre dospelých, 63 zväzkov krásnej literatúry/beletrie pre dospelých, 68 zväzkov krásnej literatúry/beletrie pre mládež, 3 zväzky náučnej literatúry pre mládež.

V rámci zakúpených titulov je 22 zväzkov, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia podľa aktuálneho zoznamu uverejneného na fpu.sk.

„ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia “.

Najnovšie články