Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 160

Ozvučenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej

Názov projektu:              Ozvučenie hokejbalovej haly v Spišskej Belej

Poskytovateľ:                   Prešovský samosprávny kraj

Zmluva č.:                          489/2022/OPR

Výzva:                                  Výzva Poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2022

Program:                            Šport

Podprogram:                    1.1 Šport – kapitálové (investičné) výdavky

Výška dotácie:                  3 200 EUR

Termín realizácie:          1.1.2022 – 31.10.2022

 

Popis projektu:

Vďaka dotácii a vlastným zdrojom z rozpočtu mesta sa nám podarilo zabezpečiť chýbajúce ozvučenie do hokejbalovej haly. Navrhované riešenie nového ozvučenia predstavuje dodanie a montáž 6ks reproduktorov vrátane držiakov na upevnenie na oceľovej konštrukcii haly, mikrofónov, mixpultu,  rôznych typov káblov či ďalšieho potrebného príslušenstva. Dodanie ozvučenia s montážou bolo v hodnote 4 863 eur.

Dovybavením hokejbalovej haly o ozvučovaciu techniku sa nám darí postupne plniť zámer vybudovať moderné, kvalitné športovisko – prestrešenú halu s celoročným využitím pre základné školy v meste, športové kluby, deti a mládež s cieľom podporiť zdravý vývoj populácie v meste a okolí. Veríme, že takéto zvýšenie kvalitatívnej úrovne vybavenia priestorov haly bude mať pozitívny dosah na rozvoj športu a kultúry v našom meste.

„ Projekt  podporený z rozpočtu PSK“

 

 

 

Najnovšie články