Autor článku Katarína Hradická

Obnova komínov na budove mestskej knižnice

Názov projektu:               Spišská Belá, dom meštiansky, Hviezdoslavova 379/21, č. ÚZPF 11668/1-2 – obnova strechy Poskytovateľ:                   Ministerstvo kultúry SR…

Investície a rekonštrukcie

Mesto Spišská Belá vyčlenilo v rozpočte mesta financie na viacero investícií: – v oblasti zlepšenia stavu miestnych komunikácií plánujeme v…