Aktuality
Počet zobrazení 1K

Inštalácia fotovoltických panelov na budove materskej školy

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou schválilo mestu Spišská Belá v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2023-80 projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Spišskej Belej – fotovoltický zdroj“.  Na realizáciu tohto projektu sme získali podporu zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške 57 649,70 EUR.

Dnešným dňom začali práce na dodávke a montáži fotovoltických panelov s technológiou na prístavbe Materskej školy na Mierovej ulici v Spišskej Belej. Dodávateľom je spoločnosť O.S.V.O. comp, a.s. Prešov, celkové náklady sú v zmysle zmluvy vo výške 63 079,22 EUR. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie spotreby nakupovanej energie, čo bude mať pozitívny dopad na zníženie prevádzkových nákladov materskej školy počas celej doby životnosti projektu.

Udržateľné zdroje energie sa stávajú čoraz aktuálnejšou témou v mnohých odvetviach, nevynímajúc samosprávy. Fotovoltické panely sú jedným z najpopulárnejších a najekologickejších energetických riešení a fungujú na princípe premieňania slnečnej energie na elektrickú. Pre každého môže takéto riešenie do budúcna znamenať úsporu peňazí, keďže solárna energia je v porovnaní s tradičnými zdrojmi energie lacnejšia.

 

Najnovšie články