Autor článku Katarína Hradická

Súťaž na logo Cesty okolo Tatier

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za…

Súťaž na propagačný slogan Cesty okolo Tatier

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za…

Verejná vyhláška

Stavba: „Spišská Belá, úprava NN pri Múzeu a MsÚ“ – úprava vzdušnej NN siete, výstavba nového zemného káblového vedenia, výmena…

Verejná vyhláška

„Obnova bytového domu Družstevná 18,20, Spišská Belá“