hocico...
Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 105

Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej – 2.etapa

Názov projektu:              Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej – 2.etapa
Poskytovateľ:                   Prešovský samosprávny kraj
Zmluva č.:                           1634/2021/OPR
Výzva:                                   Výzva pre región 2021
Program:                             Výstavba športovísk
Podprogram:                    3. Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK – kapitálové (investičné) výdavky
Výška dotácie:                 44 205,00  EUR
Termín realizácie:          1.3.2021-31.12.2021

Popis projektu:

Mesto Spišská Belá v roku 2016 schválilo zámer vybudovať hokejovo-hokejbalovú halu v Spišskej Belej, keďže o hokej a hokejbal majú na Slovensku, ako je v našom meste a v jeho okolitom regióne najmä mladí ľudia narastajúci záujem. Hokej a hokejbal naberá na Slovensku na masívnom rozvoji, avšak chýba potrebná kvalitná infraštruktúra. Zámerom mesta bolo vybudovať, moderné, kvalitné športovisko využiteľné počas celého roka a prilákať deti, mládež k aktívnemu tráveniu voľného času. Ide o projekt, ktorý má regionálny rozmer a podporí rozvoj tohto športu nielen v meste, ale v širokom regióne, keďže takáto hala určená pre hokej aj hokejbal sa nenachádza na celom východnom Slovensku. Cieľom tohto zámeru je pri základnej škole vybudovať halu s celoročným využitím, ktorá bude v zimnom období slúžiť na korčuľovanie, hokej a v mimo zimnom období prevažne na hokejbal, ale tiež aj iné športy a bežnú telesnú prípravu.

V roku 2018 Mesto Spišská Belá začalo s realizáciou výstavby hokejovo – hokejbalovej haly na mieste pôvodného hokejbalového ihriska. Do konca roka 2018 mesto preinvestovalo sumu vo výške 300 tis. EUR a vybudovalo samotnú novú betónovú hraciu plochu s rozmermi 52 x 26 metrov so zabudovaným chladením pre ľadovú plochu, osadili sa nové mantinely s ochrannými sieťami, vybudovali sa striedačky a trestné lavice a dobudovali sa kontajnerové šatne. V roku 2020 sa nám aj vďaka podpore PSK podarilo dobudovať technológiu chladenia hracej plochy. Táto investícia bola vo výške 179 tis. EUR.

V priebehu minulého a tohto roka sme zrealizovali ďalšiu etapu tohto projektu- samotné prestrešenie haly. Náklady na realizáciu prestrešenia hokejovo-hokejbalovej haly po verejnom obstarávaní v zmysle ZoD predstavovali sumu 605 916,70 EUR s DPH. Spôsob realizácie a financovanie je nastavený na 2. etapy. 1.etapu – zakladanie stavby a oceľovú konštrukciu stavby mesto zrealizovalo koncom roka 2020 a preinvestovalo 298 778,87 EUR s DPH. V roku 2021 sme sa pustili do realizácie 2.etapy – dokončenia prestrešenia haly – montáže strešnej krytiny, oplechovania, elektroinštalácie, výstavby spevnených plôch, tieto práce sú vo výške 307 137,83 EUR s DPH. Keďže ide o značné finančné prostriedky mesto hľadalo aj iné zdroje financovania, bez ktorých by halu nedokázalo dokončiť v zazmluvnenom termíne. Vďaka podpore Prešovského samosprávneho kraja máme stavbu – prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly hotovú.

 

„ Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu