Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 96

Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2022

Názov projektu:              „Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2022“

Poskytovateľ:                   Fond na podporu umenia

Zmluva č.:                          22-514-03852

Výzva:                                  výzvy č. 8/2022, v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc

Výška dotácie:                  2 000 EUR

Termín realizácie:          07/2022-12/2022

 

Popis projektu:

Zámerom projektu bolo rozšírenie existujúceho knižničného fondu Mestskej knižnice v Spišskej Belej. Doplnenie knižničného fondu bolo hlavnou projektovou aktivitou. Výsledky projektu slúžia širokému spektru cieľových skupín a to nielen dospelým čitateľom, seniorom, deťom, mládeži, žiakom a študentom, ale i širokej laickej a odbornej verejnosti nielen z mesta Spišská Belá, ale aj z blízkeho a vzdialenejšieho okolia.

Vďaka podporenému projektu Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2022 sa nám podarilo rozšíriť knižničný fond o 203 nových knižných titulov. V rámci poskytnutej dotácie vo výške 2000 EUR  sme zakúpili 181 knižných titulov a zo spolufinancovania vo výške 269,31 EUR 22 knižných titulov v tomto zložení: 7 zväzkov náučnej literatúry pre dospelých, 110 zväzkov krásnej literatúry/beletrie pre dospelých, 83 zväzkov krásnej literatúry/beletrie pre mládež, 3 zväzky náučnej literatúry pre mládež.

V rámci zakúpených titulov je 40 zväzkov, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia podľa aktuálneho zoznamu uverejneného na fpu.sk.

„ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia “.

Najnovšie články