AktualityProjekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 504

Dobudovanie futbalovej infraštruktúry v meste Spišská Belá

Názov projektu:              Dobudovanie futbalovej infraštruktúry v meste Spišská Belá

Poskytovateľ:                  Slovenský futbalový zväz

Zmluva č.:                          EXT 186/2022

Výzva:                                  EURÁ Z EURA

Výška dotácie:                  10 000 EUR

Termín realizácie:          1.1.2021 – 30.4.2023

Popis projektu:

V apríli 2022 schválil Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom zasadnutí návrh na poskytnutie finančného príspevku v projekte EURÁ z EURA pre 226 uchádzačov. Projekt sa zameriava na dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry. Projekt EURÁ z EURA je financovaný z 9-miliónovej odmeny za účasť slovenského reprezentačného výberu na EURO 2020. Jedným z úspešných žiadateľov bolo aj mesto Spišská Belá.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť úroveň futbalovej infraštruktúry v meste Spišská Belá. Projekt pozostával z dvoch plánovaných aktivít, t.j. z dobudovania chýbajúce oplotenia a montáže nových ochranných sietí okolo hracej plochy futbalového štadióna. Vzhľadom na výšku poskytnutej dotácie 10 000 EUR sme zrealizovali iba jednu z aktivít, a to nákup, montáž nových ochranných sietí okolo hracej plochy futbalového štadióna. Dodanie ochranných sietí  s montážou bolo v hodnote 23 375,49 eur. Dodávateľom bola spoločnosť Funny Sport Slovensko s.r.o..

Názov prílohy Odkaz
Informačný plagát Stiahnuť
Najnovšie články