hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 429

Fasáda mestskej knižnice dostane nový vzhľad

Mesto Spišská Belá podalo v januári 2021 v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR, program “Obnovme si svoj dom“ žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Obnova fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č. 21 v Spišskej Belej“.  Mesto bolo s týmto projektom úspešné a získalo dotáciu vo výške 10 000 EUR. Predpokladané náklady sú vo výške 19 750 EUR. Chýbajúce zdroje dofinancuje mesto z vlastného rozpočtu. Hlavným cieľom projektu je v maximálnej možnej miere zachovať autentickú hmotnú a pamiatkovú podstatu existujúceho objektu, jeho historický a architektonický výraz. Obnova hlavnej severnej fasády bude prebiehať umelecko-remeselným spôsobom  v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Prešov, pracovisko Poprad. Projekt bude zrealizovaný do konca roka 2021.

„ Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu