Úradná tabuľa
Počet zobrazení 513

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu:“IBV Okružná ulica v Spišskej Belej-48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete-SO 04.2, SO 05, SO 05.1, SO 08″

Dňa 20.12.2016 podal stavebník Mgr. Pavol Lojek, Družstevná 841/12, 059 01 Spišská Belá, splnomocnený zástupca vlastníkov pozemkov v IBV Okružná ulica Spišská Belá návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „IBV Okružná ulica v Spišskej Belej-48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete-SO 04.2 – Odberné el.zariadenia, SO 05 – Plynovod, SO 05.1 – Pripojovacie plynovody, SO 08 – Vonkajšie osvetlenie“.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17060515080 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X