hocico...
AktualityProjekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 536

Obnova fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č. 21 v Spišskej Belej

Názov projektu:               „Obnova fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č. 21 v Spišskej Belej“
Poskytovateľ:                   Ministerstvo kultúry SR
Zmluva č.:                             MK-2197/2021-423
Výzva:                                    Výzva Ministerstva kultúry SR na rok 2021
Program:                              1 Obnovme si svoj dom
Podprogram:                     1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
Výška dotácie:                  10 000 EUR
Termín realizácie:          10/2021-11/2021

Popis projektu:

Mesto Spišská Belá podalo v januári 2021 v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR, program “Obnovme si svoj dom“ žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Obnova fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č. 21 v Spišskej Belej“.  Mesto bolo s týmto projektom úspešné a získalo dotáciu vo výške 10 000 EUR.

Zámerom projektu bola obnova hlavnej neorenesančnej severnej fasády meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č.21 v Spišskej Belej umelecko-remeselným spôsobom pri zachovaní a doplnení poškodenej profilácie architektonických prvkov a detailov fasády v súlade s rozhodnutím KPÚ. V meštianskom dome nachádza Múzeum Dr. Michala Greisigera a mestská knižnica. Prínosom obnovy národnej kultúrnej pamiatky je zachovanie historického, architektonického výrazu pamiatky, stavebných, remeselných konštrukcií, kultúrneho dedičstva aj pre budúce generácie a zatraktívnenie existujúcej mestskej pamiatkovej zóny.

Zhotoviteľom prác bola spoločnosť DaGa-Stav s.r.o.. Celkový rozpočet na obnovu fasády bol v hodnote 21 599,23 EUR, pričom 10 000 EUR bolo hradených z dotácie z Ministerstva kultúry SR a zvyšnú čiastku zafinancovalo mesto z vlastného rozpočtu. V obnove kultúrnej pamiatky chceme pokračovať, podali sme žiadosť o získanie dotácie v rámci Výzvy Ministerstva kultúry program “Obnovme si svoj dom“ na rok 2022 na obnovu dvorovej, južnej fasády meštianskeho domu.

 

„ Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.

 

 

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu