hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 652

2. septembra 2021 otvorila svoje brány nová prístavba materskej školy

Mesto Spišská Belá vybudovalo z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci projektu: Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej novú prístavbu k miestnej materskej škole s moderným vybavením. Jej symbolické otvorenie sa uskutočnilo pred začiatkom nového školského roka, kedy primátor mesta Jozef Kuna odovzdal pani riaditeľke materskej školy Mgr. Paule Malinovej kľúče od novej prístavby. Materskú  školu po sprístupnení prístavby od septembra navštevuje 297 detí priamo z mesta, pričom v samotnej prístavbe vznikli 4 triedy s počtom detí 86.

K prístavbe materskej školy prikročila samospráva kvôli nedostačujúcej kapacite a veľkému počtu nevybavených žiadostí. Prístavbou k materskej škole a jej prepojením s existujúcou budovou škôlky sa vytvoril funkčný celok materskej školy, čím sa rozšírili a skvalitnili služby v oblasti predprimárneho vzdelávania v meste a vytvorili sa podmienky na povinné predprimárne vzdelávanie 5-ročných detí.  Zhotoviteľom stavebných prác a dodávateľom detského ihriska bola spoločnosť REMESLÁ BELÁ spol. s.r.o., Spišská Belá, dodávateľom vybavenie kuchyne bola spoločnosť EUROGASTROP s.r.o., Prešov.

Celková hodnota investície je vo výške viac ako 1 155 000 EUR, pričom výška nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EFRR a štátneho rozpočtu je 782 958 EUR.

Všetkým zainteresovaným patrí VEĽKÉ ĎAKUJEME!

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu