Úradná tabuľa
Počet zobrazení 447

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu:”IBV Okružná ulica v Spišskej Belej-48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete-SO 04, SO 04.1, SO 04.3, SO 09″

Dňa 20.12.2016 podal stavebník Mgr. Pavol Lojek, Družstevná 841/12, 059 01 Spišská Belá, splnomocnený zástupca vlastníkov pozemkov v IBV Okružná ulica Spišská Belá návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: “IBV Okružná ulica v Spišskej Belej-48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete-SO 04 – Verejná elektrická sieť, SO 04.1 – Úprava NN rozvodov napojených z trafostanice, SO 04.3 – Rekonštrukcia NN rozvádzača trafostanice TS0535-0017, SO 09 – Preložka elektrického vzdušného vedenia”.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17060515082 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X