hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 372

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia pribudlo v mestskej knižnici 275 nových knižných titulov

Mesto Spišská Belá podalo v roku 2020 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci výzvy č. 10/2020, v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc na projekt s názvom: Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2020, ktorý bol úspešný.

Na rozšírenie knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola poskytnutá dotácia  3 000 EUR s nulovým spolufinancovaním zo strany mesta. V rámci poskytnutej dotácie sme zakúpili  275 zväzkov v tomto zložení: 60 zväzkov náučnej literatúry, 103 zväzkov krásnej literatúry pre dospelých, 93 zväzkov krásnej literatúry pre mládež a 19 zväzok náučnej literatúry pre mládež. V rámci zakúpených titulov je 54 zväzkov vydaných s podporou Fondu na podporu umenia.

Dokopy pribudlo vďaka podpore z Fondu na podporu umenia v mestskej knižnici 275 knižných titulov čomu sa veľmi tešíme a zároveň pozývame čitateľov na návštevu mestskej knižnice a zapožičanie nových titulov, pri ktorých si oddýchnu a odpútajú sa aspoň na chvíľu od dnešnej doby poznačenej pandémiou COVID-19.

„Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ (Jeanette Winterson)

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu