Úradná tabuľa
Počet zobrazení 452

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: „Rekonštrukcia trafostanice a rozšírenie NN siete, Lendak, lokalita: Pod Kýčerou“

Dňa 28.4.2017 podala Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, v zastúpení Andreou Selvekovou, bytom: Lendak, Hlavná č.43/59 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Rekonštrukcia trafostanice a rozšírenie NN siete, Lendak, lokalita: Pod Kýčerou“, kat.územie Lendak.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17052212590 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X