Aktuality
Počet zobrazení 782

Participatívny rozpočet 2021 priniesol ďalší zaujímavý projekt – Detský tábor MISIA: Prežitie

Mesto Spišská Belá aj v roku 2021 dalo možnosť participovať svojim občanom na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov sa mohli obyvatelia mesta Spišská Belá zapojiť do výzvy na predkladanie projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2021. V určenej lehote boli podané 3 projektové zámery na získanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Po zvážení podaných zámerov 2 nespĺňali zámer, princípy a pravidlá participatívneho rozpočtu.

Podporený bol projekt: Detský tábor MISIA: Prežitie vo výške 300 EUR. Cieľom projektu boli aktivity zamerané na prežitie v prírode – príprava jedla, bezpečné zakladanie ohňa, stavanie prístreškov, prvá pomoc, podpora odvahy a vytrvalosti.

Tábor hodnotí pozitívne aj vedúci tábora Matúš Andráš: „Po týždňoch plánovania sa vďaka dobrovoľníkom a finančnej podpore mesta Spišská Belá konečne uskutočnil náš tábor Misia: Prežitie. Všetko úsilie sa vyplatilo a tábor mal veľký úspech. Tri dni prebehli vďaka skvelému programu ako voda. Niektorým bolo takmer 72 hodín ešte málo. Deti si vyskúšali aké je to stanovať v lese, variť si obed na ohni, či urobiť si jednoduchý prístrešok z toho čo si doniesli. Veľká vďaka tiež patrí Ľubovi Šmindákovi, ktorý sa nám rozhodol nezištne pomôcť pri varení a naučil deti ako založiť oheň pomocou kresadla. Všetko zvládli výborne. Boli ochotní sa zapájať do všetkého a priložiť ruku k dielu bez zbytočných rečí. Sme hrdí na seba i na nich, a sme radi že sa deťom páčilo. Dúfame, že na ďalší rok sa nám podarí zorganizovať podobný, možno aj dlhší tábor.“

Už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník, nové nápady a zámery.

 

Najnovšie články