Úradná tabuľa
Počet zobrazení 446

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: „IBV Okružná ulica v Spišskej Belej-48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete: SO 06 miestna komunikácia“

Dňa 20.12.2016 podal stavebník Mgr. Pavol Lojek, Družstevná 841/12, 059 01 Spišská Belá, splnomocnený zástupca vlastníkov pozemkov v IBV Okružná ulica Spišská Belá návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu: “IBV Okružná ulica v Spišskej Belej-48 samostatne stojacich rodinných domov, miestna komunikácia a inžinierske siete- SO 06 – Miestna komunikácia.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17060515081 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X