Aktuality
Počet zobrazení 1K

Detské ihrisko na Družstevnej ulici – terénne úpravy

V priebehu budúceho týždňa začnú prebiehať stavebné práce na úprave terénu pod nové detské ihrisko na sídlisku na  Družstevnej ulici. Prvé práce budú spočívať v odstránení existujúcich prvkov detského ihriska, úpravy terénu, vyrovnaní terénnych nerovností a výsevu trávnika. S touto činnosťou bude prirodzene na ulici zvýšená prašnosť, hlučnosť. Žiadame preto obyvateľov mesta a najmä obyvateľov sídliska na Družstevnej ulici o pochopenie a trpezlivosť. Odhadovaný termín na vybudovanie nového detského ihriska je cca 8 týždňov.

Ďakujeme.

Najnovšie články