Začali sa stavebné práce na osadení sochy gen. Štefánika

V týchto dňoch Mesto Spišská Belá začalo realizovať stavebnú úpravu parku pri evanjelickom kostole, kde bude umiestnená nová socha generála Milana Rastislava Štefánika. Je to posledné miesto, kde bola socha Štefánika osadená a odkiaľ bola odstránená a zničená niekde vo vojenskom priestore Javorina.  Na úpravu parku a na zhotovenie sochy Štefánika koncom októbra mesto získalo dotáciu z Úradu vlády SR (zo štátneho rozpočtu) vo výške  35 tis. EUR. Na samotné zhotovenie sochy prispelo aj niekoľko ďalších subjektov, organizácii, ako aj občanov. Tieto financie umožnili dokončiť sochu a začať s úpravou parku. Pôvodný park, resp. súčasná zelená plocha pred kostolom bude upravená v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie. Socha bude z hliníka a vysoká 2,3 m na 1,5 m vysokom betónovom podstavci (celkovo s podstavcom bude vysoká 3,8 m). Následne sa vybuduje schodisko k tejto soche a nové prístupové chodníky, ktoré sa osvetlia spolu so sochou. Stavebné práce realizuje Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.  Samotné odhalenie sochy sa plánuje ešte v tomto roku, keďže si pripomíname 100. výročie vzniku 1. Československej republiky. Pokiaľ pôjde všetko podľa plánu (najmä pokiaľ vydrží počasie), tak odhalenie sochy je naplánované na nedeľu 9. decembra 2018.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X