hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 136

Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 2/2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Spišská Belá číslo 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2019 v meste Spišská Belá   (v prílohe)

Možnosť zaslať pripomienky v termíne do 26.11.2018 na adresu mestského úradu alebo e-mailom na:  jneupauerova@spisskabela.sk.

 

Názov prílohy Odkaz
VZN 2_2018 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X