hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 688

Realizuje sa 1. etapa výstavby hokejbalovej haly na Tatranskej ulici   

Hokejbalová hala bude stáť na Tatranskej ulici. Mesto Spišská Belá začalo s realizáciou výstavby hokejbalovej haly v hokejbalovom areáli na Tatranskej ulici. Samotnú výstavbu hokejbalovej haly mesto rozdelilo min. na dve, možno viac etáp.

V rámci 1. etapy sa do konca novembra 2018 zrealizuje nové hokejbalové ihrisko aj s chladením zabudovaným pod novou hracou plochou (zatiaľ bez samotnej technológie) s betónovým povrchom a s novými mantinelmi a striedačkami. Samotné ihrisko sa zmenší na štandardný rozmer hokejbalovej hracej plochy – 52 m x 26 m (doterajšie rozmery boli 60×30 m). Zároveň sa zakúpia 3 kontajnerové šatne, ktoré sa osadia za ihriskom v západnej časti areálu (bližšie smerom ku kolkárni). Tak bude mať tento areál k dispozícií 5 šatní. Podľa požiadaviek Slovenskej hokejbalovej únie každé družstvo v rámci extraligových zápasov musí mať samostatnú šatňu a niekedy je to aj 5 družstiev na 1 extraligovom turnaji. Takže cieľom mesta je vybudovať hokejbalový areál s klasickým hokejbalovým ihriskom aj so zabudovaným chladením pre ľadovú plochu. Samotné hokejbalové ihrisko sa bude využívať od marca do novembra na hokejbal a počas zimy od decembra až do februára, príp. aj počas marca ako ľadová plocha na verejné korčuľovanie a hokej. Druhá, prípadne ďalšie etapy budú zahŕňať dokončenie chladenia – zakúpenie samotnej chladiacej jednotky a následne prestrešenie hracej plochy, resp. vytvorenie krytej haly. Mesto má schválených 100 tis. EUR z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, ktoré by chcelo v roku 2019 použiť práve na dokončenie samotného chladenia (nákup a montáž chladiaceho zariadenia) a prípadne na ďalšie súvisiace práce. A následne úlohou mesta bude zabezpečiť finančné zdroje na zastrešenie nového ihriska, čím vznikne jednoduchá hokejbalová hala so zakrytím aj mobilných šatní a priestorov pre divákov (malá tribúna). Rovnako bude potrebné doriešiť parkovanie pre osobné autá a upraviť okolité spevnené plochy.

Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že mesto pristúpilo k zmene pôvodného riešenia. Namiesto športovej haly pri futbalovom štadióne bude hokejbalová hala (aj s chladením) stáť na doterajšom ihrisku na Tatranskej ulici. Dôvodom boli vysoké finančné náklady spojené s výstavbou viacúčelovej športovej a hokejbalovej haly plánovanej pri futbalovom štadióne. Na túto halu prebehli 2 verejné súťaže na výber zhotoviteľa, pričom najlepšia cenová ponuka bola na sumu takmer 1,7 mil. s DPH. Z tejto ponuky vyplynulo, že tzv. hrubá stavba tejto haly, t.j. založenie spodnej stavby na pilotoch, osadenie oceľovej konštrukcie a jej opláštenie by bolo za cene do 650-700 tis. EUR s DPH. Mesto malo k dispozícii na tento účel financie len vo výške 400 tis. EUR (300 tis. EUR dotácia zo štátneho rozpočtu, ktoré potrebujeme použiť do konca roka 2018 a 100 tis. EUR schválených v rozpočte PSK), z čoho vyplynulo, že za tieto financie nie je možné urobiť ani tzv. hrubú stavbu hokejbalovej haly, čo by ešte malo zmysel (ak by na to postačovali takáto výška financií).

Mesto zvážilo všetky riziká výstavby tejto haly, a to najmä finančné riziká a finančné možnosti mesta s cieľom zodpovedne sa postaviť budúcemu hospodáreniu mesta a jeho ďalším prioritám. Keďže mesto má rozpracované ďalšie dôležité projekty, ktoré bude potrebné spolufinancovať z rozpočtu mesta, mesto si v priebehu 2-3 rokov nemôže dovoliť financovanie výstavby takejto haly z vlastných alebo úverových prostriedkov a nebolo a ani dnes nie je zrejmé, ako by sa zabezpečili ďalšie financie na výstavbu takejto haly v nasledujúcich rokoch.  Preto sa mesto rozhodlo upustiť od výstavby haly pri futbalovom štadióne (čo nevylučuje, že sa mesto môže v budúcnosti vrátiť k tomuto zámeru, pokiaľ by vedelo získať iné zdroje na financovanie takejto haly). Po diskusii poslanci mestského zastupiteľstva akceptovali riešenie v súčasnosti sa nepustiť do výstavby tejto haly a uvedené financie určené na hokejbalovú halu použiť na realizáciu jednoduchšieho a lacnejšieho riešenia na Tatranskej ulici (rozdeleného na viaceré etapy), čo v danom čase vzhľadom na všetky uvedené okolnosti považujeme za zodpovedné a správne riešenie.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X