Aktuality
Počet zobrazení 1K

Slávnostné obrady osláv životných jubileí a uvítania detí do života, 16.4.2024

V utorok 16. apríla sa v sobášnej sieni mesta Spišská Belá konali dve slávnostné udalosti.

Prijatie jubilantov

Slávnosť sa začala o 10:00 hodine a pozvaných bolo 50 jubilantov, ktorí oslávili krásne životné jubileá: 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov.  Kultúrny program im  obohatil detský folklórny súbor Belanček o veselé tanečné vystúpenie. Jubilanti prekypovali po celý čas dobrou náladou a veru si aj zaspievali ľudové piesne spolu s Mášou a Karin z Face clubu. Primátor mesta im osobne zablahoželal, odovzdal im finančný dar a kvetinu. Všetci sa tešili zo spoločného stretnutia i neformálnej časti. Všetkým účinkujúcim patrí veľká vďaka za ich čas a krásne vystúpenia. Oslávencom praje mesto Spišská Belá veľa zdravia, šťastia a životného elánu.

Privítanie detí

O 13:00 hodine nasledovalo privítanie najmladších obyvateľov mesta. Pozvaných bolo 25 detí z mesta Spišská Belá. Rodičom boli pri tejto slávnostnej príležitosti odovzdané finančné príspevky a blahoželania. Mamičky dostali krásny kvet. Aj pre deti a ich rodičov bol pripravený kultúrny program. Znova zazneli ľudové piesne a predviedol sa aj elegantný tanečný pár z tanečného klubu Tatra Dance. Za ich výkony im veľmi pekne ďakujeme.  Mestu Spišská Belá záleží na tom, aby sa všetci noví obyvatelia cítili v meste vítaní a praje im veľa šťastných chvíľ v novom domove.

Obe udalosti boli krásnym vyjadrením úcty k starším generáciám a zároveň oslavou nového života, ktorý do mesta prinášajú najmladší obyvatelia.

 

Najnovšie články