hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 292

 Prestavba a nadstavba meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. 1

Mesto Spišská Belá finišuje prípravu projektu – Prestavba a nadstavba meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č. 1 na 9 nájomných bytov. V rámci tohto projektu časť 2. podlažia domu bude stavebne upravená formou prestavby tak, že sa vytvoria 3 nové byty. Nad týmto podlažím  bude vybudované úplne nové podkrovie s novou strechou formou nadstavby domu, kde sa vytvorí 6 nových nájomných bytov. Takto vzniknú 2 trojizbové , 5 dvojizbových a 2 jednoizbové byty.   Architektonicky sa tento meštiansky dom (vo vlastníctve mesta) výškovo upraví na výšku vedľajšej budovy (kde sídli VUB banka). V rámci tohto projektu sa zrekonštruuje aj vonkajšia fasáda domu, ktorá je už v zlom stave a zároveň sa vybuduje nová strecha, nakoľko súčasná je už v havarijnom stave a potrebuje nutnú výmenu. Uvedený projekt schválil aj Krajský pamiatkový úrad v Prešove, keďže sa tento dom nachádza v mestskej pamiatkovej zóne.   Výstavba týchto nových bytov bežného štandardu má byť financovaná cez Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo dopravy a výstavby SR (štátny rozpočet). Predpokladané náklady sú vo výške 408 tis. EUR (pred verejným obstarávaním). Na predmetnú stavbu bola spracovaná projektová dokumentácia a je už vydané právoplatné stavebné povolenie. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác (zverejnené na portáli UVO). Mesto súbežne pripravuje podklady pre spracovanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov zo ŠFRB a uvedeného ministerstva. V priebehu januára 2019 bude potrebné podať tento projekt. V prípade jeho úspešnosti sa výstavba týchto nájomných bytov predpokladá v 2. polovici roka 2019 do jesene roka 2020. V prílohe sú zverejnené pôdorysy bytov a pohľad na dom po úprave.

 

Názov prílohy Odkaz
PODORYS II.NP Stiahnuť
PODORYS PODKROVIA Stiahnuť
POHLAD - Nový stav Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X