Odhalenie sochy gen. Štefánika sa odkladá na jar budúceho roka

sdr

Mesto Spišská Belá plánovalo odhalenie novej sochy gen. Milana Rastislava Štefánika v nedeľu 9. decembra 2018. Odhalenie sa však v uvedenom termíne neuskutoční. Dôvodom je súčasné nepriaznivé počasie, ktoré nastalo v posledný novembrový týždeň a to spôsobilo, že sa nedokončili stavebné práce na príprave podstavca pod sochu a na úprave bezprostredného okolia sochy – nového schodiska s prístupovými chodníkmi. Súčasné počasie s vysokými mrazmi spôsobili nevyhnutné prerušenie týchto prác. Samotné stavebné práce sa začali až začiatkom novembra, kedy mesto zabezpečilo na to potrebné financie vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu (z Úradu vlády SR) vo výške 35 tis. EUR. Podľa vyjadrenia primátora mesta Štefana Bieľaka „stavebné práce boli naplánované tak, že v prípade dobrého počasia by sa všetko stihlo do 9. decembra 2018, ale  žiaľ, nástup nepriaznivého počasia pred týždňom odsunul dokončenie týchto prác až na jar budúceho roka“. Pôvodný zámer mesta a iniciátorov tohto projektu bol odhaliť Štefánikovu sochu ešte v roku 2018 (v roku 100. výročia vzniku 1. ČSR). Mesto plánuje dokončenie stavebných prác tak, aby sa socha mohla odhaliť v máji 2019 pri príležitosti 100. výročia úmrtia gen. M.R. Štefánika.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X