hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 182

USTANOVUJÚCE zasadnutie mestského zastupiteľstva – 9. december 2018

P O Z V A N I E

      V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 

   USTANOVUJÚCE  zasadnutie 

mestského zastupiteľstva mesta  Spišská Belá,

ktoré  sa  uskutoční  9. decembra  2018 (nedeľa) o 1600 hodine

v kinosále  Mesta Spišská Belá (Petzvalova 17) s týmto programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Poďakovanie súčasného primátora mesta poslancom Mestského zastupiteľstva Spišská Belá za ich pôsobenie počas volebného obdobia 2014 -2018
  3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Spišská Belá konaných 10.novembra 2018 (predseda mestskej volebnej komisie)
  4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
  5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva
  6. Príhovor novozvoleného primátora mesta
  7. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice, voľba mandátovej a návrhovej komisie
  8. Informácia o určení zástupcu primátora mesta
  9. Záver

 JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta

 

Oznam:

Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú verejné (vrátane ustanovujúceho), takže pozývame širokú verejnosť aj na toto zasadnutie.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X