Poďakovanie

Stitched Panorama

Milí Beľania a Strážania,  

Chcem sa úprimne poďakovať tým z vás, ktorí ste sa zúčastnili volieb orgánov samosprávy nášho mesta v sobotu 10. novembra 2018. 

Aj samotná volebná účasť v našom meste vo výške takmer 53 % je dôkazom toho, že väčšina obyvateľov nášho mesta má záujem o dianie v našom meste a nie je im ľahostajné, akým smerom sa bude rozvíjať naše mesto v najbližších rokoch.     

Naše poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii týchto volieb za ich úspešné zvládnutie a nerušený priebeh.    

V mene novozvoleného primátora nášho mesta, ako aj v mene novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva sa vám chceme poďakovať za prejavenú dôveru, ktorá nás na jednej strane teší a povzbudzuje, ale na druhej strane zároveň veľmi zaväzuje, aby sme spoločne riešili problémy i potreby nášho mesta a ľudí v ňom žijúcich.    

S pozdravom

Štefan Bieľak, súčasný primátor mesta a budúci poslanec mestského zastupiteľstva  

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X