hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 382

Úspešná spišskobelianska výstava drobných zvierat 

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Spišskej Belej sa rozhodli pravidelne raz ročne organizovať v našom meste Beliansku výstavu drobných zvierat. Aj za podpory Mesta Spišská Belá sa 2. ročník tejto výstavy konal v dňoch 9. až 11. novembra 2018 v telocvični Základnej školy M. R. Štefánika. Až 29 vystavovateľov z rôznych kútov Slovenska priniesli špeciálne do Spišskej Belej tie najzaujímavejšie plemená králikov, či hydiny.  

V porovnaní s minulým rokom bola výstava bohatšia čo do počtu vystavených zvierat. Celkom bolo vystavených 151 ks králikov veľkých, stredných a malých plemien a 42 ks hydiny veľkých a zdrobnených plemien.

Hlavný organizátor výstavy vyjadruje poďakovanie všetkým za podporu tejto výstavy, ale  poďakovanie najmä vedeniu ZŠ M. R. Štefánika za poskytnutie priestorov telocvične pre túto výstavu. Ale samotné mesto vyjadruje poďakovanie práve tomuto miestnemu spolku chovateľov zvierat (najmä Rastislavovi Tomaľovi, Františkovi Strakovi, Edovi Krempaskému či Jozefovi Bobymu a ďalším) za výborne pripravenú výstavu, ktoré bola výbornou prezentáciu tohto spolku, ale ktorá nás najmä zaviedla do čias našej mladosti a najmä deťom priblížila to, čo sa už aj v našom mesta stáva raritou, či výnimočnosťou – chov domácich hospodárskych zvierat ako sú husi, kačky sliepky, zajace a pod..

Vyhodnotenie výstavy

Králiky aj hydina boli posudzované podľa stanov Slovenského zväzu chovateľov. Vo veľkej konkurencii sa úspešne umiestnili aj chovatelia z našej belianskej organizácie.

Králiky

Peter Hrebeňár – šampión výstavy, 96,0 bodov

Tomala Rastislav – šampión výstavy, 96,5 bodov

Zoltán Varga – šampión výstavy, 96,5 bodov

Eduard Krempaský- čestná cena, 96,0 bodov

Karol Šebest – čestná cena – 96,0 bodov

Jaroslav Andraš – čestná cena, 96,0 bodov

Mário Šugerek – čestná cena –  95,5 bodov

Terézia Hrebeňárová – čestná cena –  95,5 bodov

Marcel Hudák – čestná cena, 96,0 bodov

Ján Králik – čestná cena, 96,0 bodov

Juraj Miňo – čestná cena, 96,0 bodov

Rod. Mojcherová – čestná cena, 95,5 bodov

Jozef Mačuga – čestná cena, 95,0 bodov

 

Hydina

Róbert Lesňák – šampión súťaže, 95,0 bodov

Mário Šugerek – šampión súťaže, 95,0 bodov

Šimon Šugerek  – čestná cena, 95,0 bodov

Jozef Body – čestná cena, 94,0 bodov

Pavol Šugerek  – čestná cena, 95,0 bodov

Miroslav Kalafut – čestná cena, 95,0 bodov

Matúš Strelko – čestná cena, 94,0 bodov

Peter Hrebeňár – čestná cena, 94,0 bodov

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X