Aktuality
Počet zobrazení 838

Prezentácia novej knihy o poľskej Szczawnici

V nedeľu 25. novembra 2018 sa v poľskom meste Szczawnica uskutočnila prezentácia novej knihy o tomto meste, ktoré je partnerským mestom Spišskej Belej. Prezentáciu knihy pod názvom „Na szczawnickom deptaku“ uviedol burmistrz Szczawnice Grzegorz Niezgoda a autorka knihy Barbara Alina Weglarz. Tejto prezentácie sa zúčastnili aj zástupcovia nášho mesta – súčasný primátor Štefan Bieľak i novozvolený primátor Jozef Kuna s ďalšími zástupcami mesta, nakoľko Spišská Belá bola partnerom nižšie uvedeného mikroprojektu.      Nová kniha má formát B5 a 120 strán a bola vydaná vďaka spolupráci oboch miest a jej financovaniu v rámci spoločného slovensko-poľského mikroprojektu pod názvom “Szczawnica a Spišská Belá – včera i dnes“, ktorý je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. Pri realizácii tohto mikroprojektu významnú úlohu zohral Cezhraničný zväzok Euroregión TATRY, ktorého členmi sú obe mestá. V rámci uvedeného mikroprojektu vydalo svoju novú knihu s fotografiami aj mesto Spišská Belá, ktorej inaugurácia bola 26. októbra 2018 v kaštieli v Strážkach a ktorá sa už dostala do väčšiny spišskobelianskych domácností.

Najnovšie články