hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 153

Návrh VZN Mesta Spišská Belá číslo 4/2018 – na pripomienkovanie

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá číslo 4/2018 zo dňa …., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá (v prílohe)

Možnosť zaslať pripomienky v termíne do 26.11.2018 na adresu mestského úradu alebo e-mailom na:  jneupauerova@spisskabela.sk.

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2018 - príspevky Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X