Navigácia

Mesto Spišská Belá v septembri 2017 podalo mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko INTERREG V-A 2014-2020 po názvom „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“.  Uvedený projekt bol podporený a schválený na realizáciu. Projekt sa bude realizovať v spolupráci s poľským partnerským mestom Szczawnica.

Hlavným cieľom projektu je ochrana a rozvoj prírodného dedičstva v slovensko – poľskom pohraničí prostredníctvom budovania cezhraničnej infraštruktúry v oblasti cykloturistiky – budovaním doplnkovej infraštruktúry k existujúcim cyklotrasám.

Termín realizácie mikroprojektu: 04/2018-11/2018

V rámci tohto mikroprojektu sa zrealizujú tieto hlavné úlohy:

Úvodný seminár na tému „Stav rozvoja cyklotrás v slovensko-poľskom pohraničí v regióne Tatier“

Bike park s pumptrackovou dráhou a príslušenstvom – výstavba „pumptracku“ a workoutového ihriska pri Belianskom rybníku

„Deň na kolesách”športové podujatie

Riadenie a propagácia mikroprojektu

Pumptracková dráha je nový druh dráhy, kde jazdci na bicykli, korčuliach, kolobežkách alebo skateboardoch, pomocou pohybov hore a dolu na dráhe „pumpujú“ a tým namiesto šliapania do pedálov poháňajú kolesá.  Celková dĺžka celej naprojektovanej trasy je cca 695 metrov. Stavba je rozdelená na etapy a v rámci tohto projektu sa vybuduje prvá funkčná časť pumptracku.

Celkový rozpočet tohto mikroprojektu je plánovaný na sumu 58 600,01 EUR, pričom z EÚ bude uhradených 49 810,- EUR (85 %), zo štátneho rozpočtu 5 860,- EUR (10%) a z rozpočtu mesta bude uhradené povinné spolufinancovanie vo výške 2 930,01 EUR (5 %).

Mikroprojekt pod názvom: „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“, číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/II/A/0121 je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A poľsko – Slovensko 2014-2020.

Súvisiace odkazy mikroprojekt:

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/stav-rozvoja-cyklotras-v-slovensko-polskom-pohranici-v-regione-tatier/

https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-workoutove-ihrisko/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/v-presove-slavnostne-podpisali-zmluvy-o-financovani-slovensko-polskych-mikroprojektov/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/v-spisskej-belej-sa-zacala-vystavba-bike-parku-pumptracku-pri-belianskom-rybniku/

https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-bike-park-s-pumptrackovou-drahou/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/v-spisskej-belej-sa-bude-budovat-bike-park-s-pumptrackovou-drahou/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/spisska-bela-chysta-bike-parku-s-pumptrackovou-drahou/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/zo-zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva-zo-dna-5-10-2017/

https://spisskabela.sk/mesto/podujatia/den-na-kolesach/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/pumptrack-v-novom-bike-parku-pri-belianskom-rybniku-sa-uz-uziva/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/vystavba-noveho-fit-parku-pri-belianskom-rybniku/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/upravy-okolia-belianskeho-rybnika/

https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/sportove-preteky-den-na-kolesach-na-novom-bikeparku/

Názov prílohy Odkaz
Informačný leták Stiahnuť
Rollup Stiahnuť