Navigácia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do NR SR Stiahnuť
určenie volebných okrskov a volebných miestností Stiahnuť
vymenovanie zapisovateliek Stiahnuť
kontaktné údaje Stiahnuť
rozhodnutie primátora a harmonogram zabezpečenia volieb Stiahnuť
informácia pre voliča Stiahnuť
žiadosť o voľbu poštou trvalý pobyt v SR Stiahnuť
Adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou - Voľby na NR SR 2020 Stiahnuť
Delegovanie do okrskových volebných komisií Stiahnuť
Vzor_delegov_clena_nahrad_OVK Stiahnuť
Hlasovací preukaz Stiahnuť