Navigácia

Hospodárenie mesta 2013

Názov prílohy Odkaz
Audit k výročnej správe mesta 2013 Stiahnuť
Príjmy mesta za 2013 Stiahnuť
Programový rozpočet mesta plnenie 2013 Stiahnuť
Stanovisko HK k záv.účtu 2013 Stiahnuť
Výdavky mesta za 2013 Stiahnuť
Záverečný účet a výročná správa mesta 2013 Stiahnuť