Navigácia

Komunálne voľby

Názov prílohy Odkaz
Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 Stiahnuť
Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Spišská Belá, počet obvodov v meste a tiež počet poslancov, ktorý ssa má v nich zvoliť. Stiahnuť
Kontaktné údaje Stiahnuť
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie Stiahnuť
Zapisovateľky okrskových volebných komisií Stiahnuť
Volebné okrsky a volebné komisie Stiahnuť