Navigácia

Dotácie z rozpočtu mesta

Upozorňujeme občanov, že žiadosť o riadnu/bežnú dotáciu z rozpočtu Mesta Spišská Belá je žiadateľ povinný podať najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, pre dotáciu na budúci kalendárny rok.

V prílohách nájdete tlačivá potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Spišská Belá, Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá, č. 7/2008 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, tlačivo potrebné k záverečnému zúčtovaniu už poskytnutej dotácie a tlačivo k žiadosti o poskytnutie mimoriadnej dotácie.

Názov prílohy Odkaz
Čestné vyhlásenie - oprávnenosť žiadateľa Stiahnuť
Čestné vyhlásenie - vysporiadanie záväzkov Stiahnuť
záverečné zúčtovanie dotácií - vzor Stiahnuť
žiadosť_bežná tlačivo Stiahnuť
Žiadosť-mimoriadna dotácia Stiahnuť
vzn k dotáciám 7_2008 Stiahnuť