Navigácia

Hospodárenie mesta 2015

Názov prílohy Odkaz
Príjmy mesta za 2015 Stiahnuť
Audit účtovnej závierky za 2015 Stiahnuť
Audit výročnej správy za 2015 Stiahnuť
Programový rozpočet plnenie 2015 I.časť Stiahnuť
Programový rozpočet plnenie 2015 II. časť Stiahnuť
Stanovisko HK k záv. účtu mesta 2015 Stiahnuť
Výdavky mesta za 2015 Stiahnuť
Záverečný účet a výročná správa mesta 2015 Stiahnuť